Tag: آسیب شناسی اجتماعی

مسائل اجتماعی (۱۵)

ملیحه درگاهی , June 16th, 2021


بزهکاری نوجوانان (Juvenile Deliquency) سینتیا رابینز برگردان ملیحه درگاهی تا پیش از سال ۱۸۹۹ مفهوم بزهکاری – فرض اینکه تخلف نوجوانان متفاوت از جرمی است که بزرگسالان مرتکب…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

بحران کرونا،‌ ‌یک مساله سیاسی است یا یک مساله بهداشتی

جبار رحمانی , April 6th, 2021


  شیوع موج جدیدی از کرونا،‌ باز هم منجر به گفتگوهایی بر سر نحوه مدیریت بحران کرونا در ایران شد. پرسش آنست که چرا با وجود هشدارهای متخصصان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ