Tag: ادبیات فارسی

مقاله کوتاه توصیفی بر لیلی و مجنون نظامی

وب گاه , February 9th, 2022


فاطمه زمانی مظفرآبادی آزمایشگاه – این مطلب در چارچوب بخش آزمایشگاه انسان‌شناسی از مجموعه کارنوشت های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا برگزیده و منتشر می‌شوند. انتشار این مطالب…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

دهخدا در تبعید

وب گاه , November 29th, 2021


نگاهی به نامه‌های دهخدا به کوشش ایرج افشار (چاپ سوم ۱۳۹۹. انتشارات روزبهان.) شایان صانعی   استاد فقید علی اکبر دهخدا در عالم ادب فارسی شخصیت یگانه‌ای‌ست. عجب…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

اتفاق بیش از انتخاب در زندگی نقش بازی می‌کند

وب گاه , May 17th, 2021


گفت‌وگو با دکتر محمدرضا باطنی – تکه‌ای از یک گفت‌وگوی بلند مصاحبه گر: سیروس علی‌نژاد   این یک تکۀ کوتاه از یک گفت‌وگوی بلند است که برای چاپ…


→انسان‌شناسی و فرهنگ