Tag: ترامپیسم

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسه نوزدهم، ترامپیسم و پیامدهای آن در جهان

روابط عمومی , November 10th, 2021


مؤسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ نوزدهمین جلسه از پنج‌شنبه‌های پرسش و پاسخ را با حضور ناصر فکوهی با موضوع «ترامپیسم و پیامدهای آن در جهان» برگزار می‌کند. دربارۀ موضوع…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

چه چیز می تواند از کرونا خطرناک‌تر باشد؟

ناصر فکوهی , September 15th, 2020


جهان در حال حاضر دو مصیبت بزرگ را تجربه می‌کند: اول کرونا ویروس که حدود هشت ماه است آغاز شده و احتمالا اگر رفتارهای درستی در کنشگران اجتماعی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ