Tag: سنت و مدرنیته

طوفان ِ سنت و تعلیق ِ مدرنیته

ناصر فکوهی , February 8th, 2021


نگاهی دیگر به «شطرنج باد» محمد رضا اصلانی در گفتگو با ناصر فکوهی ۱- شما در یکی از نوشته‌هایتان به دو گونه خوانش ممکن درونی و برونی از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

معرفی کتاب «سنت و نوسازی»

مریم رجبی , December 1st, 2020


بحث تقابل سنت و تجدد در جامعۀ ما ، یکی از جدی ترین مباحث منازعه ساز است. رویارویی سنت و تجدد در ایران معاصر، مسأله ای پیچیده، حساس…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

زنان ایرانی بر حضیض برزخ سنت و مدرنیته

زهرا راجی , November 3rd, 2020


(نگاهی به کتاب زن ایرانی و پرنده من) برخلاف برخی از جوامع که در آن به سنت به مثابه امری معطوف به گذشته، نگریسته می شود در جامعه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ