Tag: شاملو

یک تن، بی‌نهایت صدا

هانیه بختیاری , April 25th, 2021


نگاهی انسان‌شناختی به شعر شاملو با تماشای مستند این بامداد خسته وقتی شاملو از روزی می‌گوید که “معنای هر حرف دوست داشتن است، روزی که آهنگ هر حرف…


→انسان‌شناسی و فرهنگ