Tag: طنز

طنز و هجو در سیاست (۲)

, April 25th, 2021


اولیورا تسنوهلیدکوو، برگردان: حمیده محمدزاده معرفی جامعه‌شناسی فرهنگی به این حوزه (بخش دوم و پایانی) هجو سیاسی و رسانه هنگامی که صحبت از استفاده سیاسی از هجو می…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

طنز و هجو در سیاست(۱)

, April 19th, 2021


معرفی جامعه شناسی فرهنگی به این حوزه[۱]  نوشته: اولیورا تسنوهلیدکوو، برگردان: حمیده محمدزاده مقدمه سال گذشته اکثریت عظیمی از شهروندان اوکراین ولدیمیر زلنسکی، بازیگری را که نقش رئیس…


→انسان‌شناسی و فرهنگ