Tag: فرارو

چرا نولیبرال‌های مشکوک از مصدق می‌ترسند؟

ناصر فکوهی , August 23rd, 2021


در ایران، برخی از ماجرا‌ها آنقدر تکرار می‌شوند و آنقدر با کنش‌هایی روبرو هستیم که باید نسبت به آن‌ها واکنش‌های یکسانی نشان داد که گاه احساس فرسایش به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

چهارشنبه‌سوری خطرناک چه زمانی متولد شد؟

, August 12th, 2020


گفتگوی فرارو با امیر هاشمی مقدم در زمان سامانیان در شبی از شبهای پیش از آغازسال نور، آتش افروخته می‌شود”؛ نویسنده «تاریخ بخارا» اشاره می‌کند «چنان‌که عادت قدیم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

پوپولیسم و ترس از “اقلیت” شدن

ناصر فکوهی , July 19th, 2020


در واژگان علمی فرهنگ و انسان‌شناسی دستکم ده سالی هست که تلاش می‌شود از واژه «اقلیت» در استناد به گروه‌های اجتماعی، فرهنگی، دینی و اصولا گروه‌های هویتی استفاده…


→انسان‌شناسی و فرهنگ