Tag: فرانسه

پیوست‌هایی بر مقاله کامو؛ بیگانه‌ای در شهر

ناصر فکوهی , August 10th, 2022


برگردان: ناصر فکوهی پیوست‌های زیر برای مقاله «کامو بیگانه‌ای در شهر» نوشته ناصر فکوهی انتخاب شده که در مجله برگ هنر  شماره ۳۳ بهار ۱۴۰۱، منتشر شده‌ است….


→انسان‌شناسی و فرهنگ

کامو؛ بیگانه‌ای در شهر

ناصر فکوهی , July 9th, 2022


«بیگانه» در مفهوم کامویی ِ این واژه، که در نخستین و مشهورترین رمان او می‌توانیم درکش کنیم، همیشه، بیش و پیش از هرچیز، گویای بیگانگی ِ فردی است…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تجربه‌های شهری: مونتروی فرانسه

زهره دودانگه , April 30th, 2022


در عرصه نظریه، فضای عمومی کوچک بیشتر با نام ویلیام وایت[۱] و کتاب او با عنوان «زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک»[۲] شناخته می‌شود. او در مقدمه کتاب، ایدۀ…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

نویسندگان فرانسوی: ژان پل سارتر (۱۹۸۰-۱۹۰۵)

پگاه دودانگه , November 15th, 2021


ویلفرد دسان * برگردان پگاه دودانگه ژان پل سارتر (متولد ۲۱ ژوئن ۱۹۰۵، پاریس- متوفی ۱۵ آوریل ۱۹۸۰ پاریس) فیلسوف، رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس فرانسوی است که بیشتر در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

نویسندگان فرانسوی: آلبر کامو(۱۹۶۰-۱۹۱۳)

پگاه دودانگه , September 18th, 2021


نوشته جان کرویکشانک(۱)، استاد دانشگاه ساسکس انگلستان برگردان پگاه دودانگه تصویر از : مجموعه عکس‌های روزنامه New York World-Telegram and the Sun Newspaper / آرشیو کنگره، واشنگتن دی.سی….


→انسان‌شناسی و فرهنگ