Tag: فرمالیسم

دیالکتیک فرم-اندیشه و خلأ محتوا در معماری امروز ایران

علی اکبری , August 28th, 2021


باید پذیرفت که سطح اندیشه‌ورزی معماری در ایران چندان غنی نیست و آنچه به‌مثابه کانسپت، چالش‌ها و مسئله‌ طراحی در بسیاری از پروژه‌ها مطرح می‌شود، بسیار سطحی و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۱۱)

زهره روحی , June 23rd, 2021


فصل دوم : هرمنوتیک و ساختار ۱. رابطه هرمنوتیک و ساختار بحث حاضر تلاشی است در جهت نشان دادن رابطه‌ای که بین روش ساختاری و هرمنوتیکی وجود دارد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ