Tag: فضیلت انسانی

یادداشت‌های پایان قرن (۱۷)

زهره روحی , August 25th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۱. سقراط و آلن دوباتن؛ دشواری‌های عدم محبوبیت (ادامه از قبل) تا جایی که می‌دانیم، آن کس که ادعای جسارت‌آمیز «رستگار کردن مردم» را…


→انسان‌شناسی و فرهنگ