Tag: فناوری و ارتباطات

ما، ضد مدرن‌ها و اینستاگرام

ناصر فکوهی , September 23rd, 2020


از میان نوآوری‌هایی که در طول سی سال گذشته هر یک به نوبه خود یک انقلاب بزرگ فناورانه به حساب می‌آیند، شاید هیچ‌کدام بیشتر از اینستاگرام در هر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ