Tag: محمدرضا شجریان

سرنوشت نقد موسیقی ایرانی (۲)

محسن حجاریان , May 22nd, 2021


سال ۱۹۹۸ بود که “ماهنامه پر” در واشنگتن به نوشتن نقدهای تندی علیه فرهنگ شریف و محمد رضا شجریان دست زد و البته همانگونه که در نوشته پیشین…


→انسان‌شناسی و فرهنگ