Tag: مساله رنج

قدسیان اندوهگین (۱) مساله رنج و نمادهای مقدس

مقدمه: انسان‏ها در طی تاریخ و در چارچوب‏های فرهنگی مختلف، همیشه سعی کرده‏اند واقعیت‏هایی را که در زندگی با آن روبرو هستند، به نحو معناداری، برای خودشان ساماندهی کنند.…