Tag: میراث معنوی

میراث فرهنگی ناملموس جهانی (بخش آخر)

آذر جوادزاده , June 12th, 2021


غذای مدیترانه ای (Mediterranean diet) قبرس، کرواسی، اسپانیا، یونان، ایتالیا، مراکش و پرتغال آداب غذایی منطقه‌ی مدیترانه در سال ۲۰۱۳  در فهرست نماینده ی میراث فرهنگی ناملموس بشریت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ایمن باجی

وب گاه , April 12th, 2021


نخستین بانوی ایرانی معرفی شده در فهرست ملّی حاملان میراث فرهنگی ناملموس   مقدمه عبارت «میراث فرهنگی ناملموس» به معنای اقدام‌ها، نمایش‌ها، ابرازها، دانش‌ها، مهارت‌ها – و نیز…


→انسان‌شناسی و فرهنگ