Tag: نمادها و سمبل

سیمرغِ تاریخ، اسطوره و آیین بر فراز اردهار

, September 20th, 2021


مراسم آیینی قالیشویانِ مشهد اردهار درحال حاضر شاید از معدود وتکین رویدادهای تاریخی و رسوم وآیین هایی باشد که هم ریشه هایِ کهن و باستانیِ خود را حفظ…


→انسان‌شناسی و فرهنگ