Tag: اپیدمی های جهانی

«روزگار کرونا»؛ تأملاتی درباره ویروسی که دنیا را فراگرفت

تهران- ایرنا- تازه‌ترین کتاب «ناصر فکوهی» انسان‌شناس، با عنوان «روزگار کرونا؛ تأملاتی فرهنگی درباره کروناویروس» به بازار کتاب عرضه شد. بی‌شک یکی از رسالت‌های صاحبان نظر و قلم…