Tag: سرمایه اجتماعی

وقتی سرمایه‌ اجتماعی به باد می رود!

ناصر فکوهی , July 11th, 2021


گفتگوی روزنامه فرهیختگان با ناصر فکوهی   – تعریف خود از سرمایه اجتماعی بیان بفرمایید، اهمیت بحث سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت از چه حیثی است؟ سرمایه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

نظریه فراغت: اصول و تجربه‌ها

ملیحه درگاهی , January 13th, 2021


  اوقات فراغت از مقوله هایی است که امروز بیش از گذشته مورد توجه است. در زمانه ی چالش ها و عدم قطعیت هایی زندگی می کنیم که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ساختارشکنی از اقتدار دولت، در جامعه‌شناسی پیر بوردیو (۲)

زهره روحی , September 29th, 2020


گرچه «تمیز و تشخیصِ ناخودآگاهانه ی» قلمروی رفتاریِ عادت واره ها ، کم و بیش بحث هایی هستند که در جامعه شناسی های فی المثل نمایشی و یا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ