Tag: شهرنشینی معاصر

آپارتمان‌هایی بی‌ریشه برای آدم‌هایی بی‌ریشه‎‌تر

ناصر فکوهی , October 19th, 2020


در سال‌های دهه ۱۳۴۰، همانگونه که می‌دانیم سیاست فرهنگی رژیم پیشین ملغمه‌ای بود از تضادها‌: از یک سو، نوعی دموکراسی فرهنگی آغاز شده بود که در بسیاری موارد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از شهر تا فرهنگ

ناصر فکوهی , September 13th, 2020


سخن گفتن از «فرهنگ» در همۀ ابعاد، در همۀ موارد و همۀ بهانه ‏ها، از فرط تکرار، امروز در زبان ما به امری آشنا و گاه حتی آزاردهنده…


→انسان‌شناسی و فرهنگ