Tag: مدرنیته

یادداشت‌های پایان قرن

یادداشت‌های پایان قرن، زهره روحی، انتشارات انسان‌شناسی، ۱۴۰۰ معرفی: دیگر نیازی به ترجمه زیرزمینیِ آثار سوسیالیستی، مارکسیستی یا دیگر اندیشه‌های چپ نیست. امروزه، مخاطبینِ این آثار می‌توانند آن‌ها…

گفتمان‌های «ازدواج» در ایران معاصر

گفتمان‌های «ازدواج» در ایران معاصر: متاثر از گفتمان‌های دین یا مدرنیته؟ «ازدواج» از پرچالش‌ترین پدیده‌هایی است که در دنیای مدرن امروز دستخوش تغییر شده و مباحث علمی زیادی…

مدرن‌سازی، ملی‌گرایی و نژادگرایی در ترکیه

مورات ارگین برگردان یوسف سرافراز در ایالات متحده، برتری [نژاد] سفید تداعی‌گر تاریخ طولانی برده‌داری، خاطرات آن، جیم کرو و تجدید حیات کنونی نژادپرستی است. در دیگر قسمت‌های…