Tag: پیتر واتکینز

بحران رسانه و آسیب‌های تک فرمی شدن رسانه‌های سمعی و بصری از دیدگاه پیتر واتکینز

کتاب «بحران رسانه» و آسیب‌های تک فرمی شدن رسانه‌های سمعی و بصری از دیدگاه پیتر واتکینز پیتر واتکینز فیلمسازی بریتانیایی است که بیشتر با فیلم جنجالی «بازی جنگ»…