Tag: Ordforråd

Folkeetymologier – små folkeeventyr om ord

sprakprat , June 2nd, 2022


Hva har forhåndsregel og muskedunder til felles? Jo, begge er eksempler på folkeetymologier, altså det at et sjeldent eller fremmed ord endrer seg påvirket av andre og mer…


→Språkprat

Skynamn – ei forteljing om fantasi, poesi og vitskap

sprakprat , February 3rd, 2022


Skyer opptrer som kjent i mange ulike former og format. Men veit du kva dei ulike skytypane heiter, og korleis skyene fekk sine vitskaplege namn? Og veit du…


→Språkprat

«Noko gammalt, noko nytt …»

sprakprat , September 24th, 2020


Om revisjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka Du står kanskje bak eitt eller fleire av dei nærmare 54 000 000 søka som blei gjorde i Bokmålsordboka og Nynorskordboka i fjor? Har…


→Språkprat

På bærtur i Skandinavia – del tre

sprakprat , October 3rd, 2019


Dei fleste bæra me bruker, veks på lyng eller små plantar som døyr i laupet av eitt eller to år, men der finst òg ein del bær som…


→Språkprat

Evig eies kun det uavhendelige (eller: eier du egentlig foten din?)

sprakprat , April 12th, 2019


Hvor mange måter kan man egentlig eie noe på? Man skulle kanskje tro det bare var én –  enten eier man noe, eller så gjør man det ikke….


→Språkprat

«Å gjøre en forskjell» – Engelske fraselån i norsk

sprakprat , March 29th, 2019


Fra engelsk har vi fått en rekke allmennord som børne og chille og fagtermer som controller. Men mange lån omfatter ikke enkeltord, men fraser, slik som «business as usual» og «å gjøre…


→Språkprat

Da Aasen skulle gjere landsmålet forståeleg

sprakprat , February 22nd, 2019


Hadde vi hatt problem med å snakke med informantane hans Ivar Aasen? Språket forandrar seg jo så mykje, og særleg gjer dialektane det – blir det sagt. Slike…


→Språkprat

Hen, men også they, zie, xe og ey – kjønnsnøytrale pronomen i norsk, svensk og engelsk

sprakprat , January 3rd, 2019


Bruken av kjønnsnøytrale pronomen er svært begrenset i norsk sammenlignet med svensk og engelsk. Hvilke konkrete bruksforskjeller finnes egentlig mellom de tre språkene, og hva synes norske, svenske…


→Språkprat