Tag: آثار آلبر کامو

مروری بر آثار آلبر کامو

ملیحه درگاهی , May 26th, 2020


متافیزیک مسیحیت و مکتب نوافلاطونی- ۱۹۳۵ متافیزیک مسیحیت و مکتب نوافلاطونی که در بین تمامی آثار کامو کمترین خوانش را داشته است، در پی درک ارتباط میان فلسفه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ