Tag: آثار باستانی

صفه‌های مقدس (۴)

اصغر کریمی , June 9th, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن ترجمه اصغر کریمی توضیح تصویر: مسجد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ