Tag: آرشیو

یادداشت‌های سیاسی کنت دوگوبینو

گوبینو را انسان‌شناسان به‌خاطر «رساله‌ای در نابرابری نژادها» می‌شناسند و ایرانی‌ها به‌واسطه کتابهای «سه سال در آسیا» و «قصه‌های آسیایی». یکی از کتابهای کمترشناخته شده وی، یادداشتهای سیاسی…

معرفی گروه انسان‌شناسی دانشگاه حاجت‌تپه آنکارا

گرایش غالب و چیره انسان‌شناسی در ترکیه به‌طور کلی، انسان‌شناسی زیستی است و بنابراین بیشتر گروه‌ها و دپارتمانهای انسان‌شناسی این کشور، در این شاخه فعالیت می‌کنند. دانشگاه حاجت‌تپه…

جستار: کار میدانی در عصر جهانی‌شدن (۱)

آرجون آپادورای برگردان: یوسف سرافراز مقدمه مترجم: کار میدانی در عصر جهانی‌شدن جستاری از آرجون آپادورای انسان‌شناس هندی‌تبار آمریکایی است که در سال ۱۹۹۷ در شماره ۲۲ ژورنال…