Tag: آرمانشهر

آیا جهانِ بدون مرز، جهانی آرمانشهری است؟

آنان که حرکت نمی‌کنند متوجه زنجیرهایشان نمی‌شوند. رُزا لوکزمبورگ شهرام خسروی برگردان شادمان اردلان آرمان‌شهر/ رویای شبانه آرمان‌شهر آینده‌ای خیالی است؛ سرشار از امنیت و عدالت. آرمان‌شهر، تمنایی…