Tag: آرمان شهرگرایی

یوتوپیایی در آسمان؛ تاریخ نگاری مختصر شهر فشرده و عمودی

به بهانه ساخت شهر عمودی رم کولهاس در رتردام مسئله فشردگی و رشد عمودی، در بلندای تاریخ، همیشه مشغله معماران و شهرسازان بوده است، برج بابل تبلور فیزیکی…