Tag: آسیای مرکزی

حماسه‌های شفاهی در امتداد جاده ابریشم: سنت‌های ترکیِ سین‌کیانگ (۴)

کارل رایخل برگردان بهرنگ نیک‌آئین جهانِ کوچ‌نشینان: حماسه‌های شفاهیِ قزاقی حماسه‌های قزاق‌ها، به‌خصوص حماسه‌های قهرمانانه‌ی آنها، جامعه‌ای قبیله‌ای را بازتاب می‌دهند که در آن برای قرن‌ها کوچ‌گردیِ روس…

حماسه‌های شفاهی در امتداد جاده ابریشم (۲)سنت‌های ترکیِ سین‌کیانگ

حماسه‌های شفاهی در امتداد جاده ابریشم: سنت‌های ترکیِ سین‌کیانگ کارل رایخل (۲) کُنش‌ِ متقابلِ سنت‌های شفاهی و مکتوب در شعرِ حماسیِ اویغوری با وجودِ چَغَتایی به‌عنوان میراثِ ادبی…