Tag: آسیب شناسی شهری

مراکز مطالعات شهری (۳)

ملیحه درگاهی , October 27th, 2020


 مرکز مطالعات شهری دانشگاه آمستردام مرکز مطالعات شهری یکی از ۱۵ حوزه ی تحقیقاتی برتر دانشگاه آمستردام ((Amsterdam است. این مرکز پژوهشگران شهری از رشته های جامعه شناسی،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ