Tag: آسیب شناسی معماری

کلام هیتلر بر سنگ

آرش بصیرت , November 24th, 2020


  آیا معماری می تواند فاشیستی باشد؟[۱] نوشته ی مایـــــکل زد وایز[۲] برگردانی از آرش بصیرت[۳] در ادیتوریومی تاریک، تصویری آشنا از بنایی عظیم بر پرده نمایش منعکس…


→انسان‌شناسی و فرهنگ