Tag: آلن تورن

یادداشت‌های پایان قرن(۲۳)

زهره روحی , November 24th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۲. سوژه آلن تورن، و گریز از امر کلی (ادامه از قبل) باری، زمانی که مشروعیت دولت ـ ملت در برابر ملت با بحران…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن(۲۲)

زهره روحی , November 10th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۲. سوژه آلن تورن، و گریز از امر کلی (ادامه از قبل) تورن به خوبی می‌داند که آنچه از سوژه دکارتی بیرون می‌آید پیروزی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۲۱)

زهره روحی , October 27th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۲. سوژه آلن تورن، و گریز از امر کلی (ادامه از قبل) دکارت برای پیروزی آزادی این عقل ذهنی نه تنها جدایی کامل بین…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۲۰)

زهره روحی , October 13th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۲. سوژه آلن تورن، و گریز از امر کلی آلن تورن یکی از این متفکران نقاد مدرنیته‌ است. منتقد مدرنیته‌ای که با جنبش‌های اجتماعی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ