Tag: آمریکا

ویروس کرونا: آینده آموزش عالی در آمریکا

آموزش عالی آمریکا چگونه می‌تواند برای آینده‌ای نامعلوم برنامه‌ریزی کند؟ مقاله «ویروس کرونا: آموزش عالی امریکا چگونه می‌تواند برای آینده‌ای نامعلوم برنامه‌ریزی کند؟» نوشته فرانکی بوینس، جیک بریانت،…