Tag: آنگلا مرکل

زنان و قدرت؛ یک بیانیه

, August 28th, 2021


نگاهی به کتاب «زنان و قدرت؛ یک بیانیه»: همه چیز از لحظه‌ی هومریِ به سکوت واداشتن یک زن شروع شد کتاب «زنان و قدرت؛ یک بیانیه» تالیف مری…


→انسان‌شناسی و فرهنگ