Tag: اتنوموزیکولوژی

اهمیت دانش جغرافیا در کنار موسیقی‌شناسی قومی

توضیح عکس: نقشه «جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی» از لسترنج. اتنوموزیکولوژی در تقاطع دانش علوم انسانی قرار گرفته است. هر دانشی در حاشیه، گاه نقشی اساسی در تبیین…

حماسه‌های شفاهی در امتداد جاده ابریشم: سنت‌های ترکیِ سین‌کیانگ (۴)

کارل رایخل برگردان بهرنگ نیک‌آئین جهانِ کوچ‌نشینان: حماسه‌های شفاهیِ قزاقی حماسه‌های قزاق‌ها، به‌خصوص حماسه‌های قهرمانانه‌ی آنها، جامعه‌ای قبیله‌ای را بازتاب می‌دهند که در آن برای قرن‌ها کوچ‌گردیِ روس…

بازنگریِ جایگاهِ هنرِ شعری‌ـ موسیقاییِ عاشیقی در میان دیگر گونه‌ها

بازنگریِ جایگاهِ هنرِ شعری‌ـ موسیقاییِ عاشیقی در میان دیگر گونه‌ها: کاربستِ یک نظریه‌ی طبقه‌بندیِ موسیقی مقدمه طبقه‌بندیِ پدیده‌ها هم مهمترین قدم در راه شناخت و هم خود حاصلِ…

بنیان‌های قوم‌موسیقی‌شناسی تاریخی (بخش آخر)

جاناتان مَک‌کالوم و داوید جی. هِبِرت چشم‌اندازهای تاریخی اخیر در رشته‌ی قوم‌موسیقی‌شناسی در بیست سال اخیر یا چیزی در این حدود رویکردهای تاریخ‌نگاری برای نمونه در کار قوم‌موسیقی‌شناسان…