Tag: احمد فاروقی قاجار

طلوع جَدی در سرزمین بدون عشق

, August 12th, 2022


این نوشته در ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ در همین وبگاه منتشر و اکنون در ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ بازنشر می‌شود. فیلمی برای همۀ زمان‌ها نقد/ پژوهش: محمد تهامی نژاد [۱]…


→انسان‌شناسی و فرهنگ