Tag: اخترشناسی

بررسی مفهوم آنیکونیسم و نمود آن در تصاویر نجومی دوره اسلامی

, October 13th, 2021


مفهوم آنیکونیسم (Aniconism) به اختصار چنین است: هرگونه بازنمایی از تصاویر انسان و موجودات زنده ممنوع قلمداد می شود؛ به ویژه در ادیان ابراهیمی در دین اسلام این…


→انسان‌شناسی و فرهنگ