Tag: اختلال غذایی

اختلال غذایی

, April 4th, 2021


من با یک اختلال غذایی زندگی می‌کنم و قرنطینه آن را سخت‌تر کرده است. آرام آرام یک سیستم حمایتی برای خودم سر هم بندی کردم امّا قرنطینگی برایم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ