Tag: ادبیات مدرن

با صفدر تقی‌زاده در جشن بیکران بهترین داستان‎‌های جهان

وب گاه , March 8th, 2021


  برای من، به ‎عنوان پژوهشگر و موّرخ ادبیات داستانیِ ایران، مایۀ خوشنودیِ بسیار است که در ستایش از فعالیت‎های ادبیِ چهره‎ای بنویسم که در اعتلای داستانِ مدرن…


→انسان‌شناسی و فرهنگ