Tag: ادبیات و اسطوره

وقتی دوباره زاده شدم!

ناصر فکوهی , October 6th, 2021


سال‌ها پیش بود. شاید نزدیک به سی سال پیش. جوان بودم و امیدوار و خوشنود؛ تازه از اروپا بازگشته، مدرکی در جیب و مشغول به تدریس در دانشگاه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ