Tag: ادبیات ژاپن

شرحی بر کتاب دزد

علی ربیعی , April 25th, 2022


اندوه من بیاد فرزندم چرا باید از بره های ابر و رقص پروانه ها بنویسم شب های مهتابی را تعریف کنم به تماشای هواپیماها بنشینم که از آسمان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

شهر گربه‌ها

فائزه بهلول , April 18th, 2021


« در رمان نوشتن نباید خیلی چون و چرا کرد، من به تاریکی ناخودآگاهم می روم و با دست پر از آنجا برمی گردم. نتیجه اش می شود…


→انسان‌شناسی و فرهنگ