Currently browsing tag

ارتباطات, Page 5

رسانه

رسانه نوشته زیگمونت باومن، برگردان: حمیده محمدزاده مطلب حاضر بخشی از کتاب : Thinking sociologically in liquid modern time The new Bauman reader …


→انسان‌شناسی و فرهنگ

سلبریتی چیست؟

تونی بلاکشو دانشگاه شفیلد هالام برگردان: فردین علیخواه امروزه همه ما با این اصطلاح آشناییم و بیشتر ما می‌دانیم که سلبریتی چیست، …


→انسان‌شناسی و فرهنگ