Tag: استعمار و مرگ

استعمارزدایی در مطالعات مرگ (۱)

هاجر قربانی , October 4th, 2021


  راهی برای نجاتِ فرهنگِ مرگ بارها از من پرسیده شده است که مطالعات مرگ چیست؟ برای آنهایی که با این حوزه‌ی مطالعاتی آشنا نیستند باید به‌صورت ساده و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ