Tag: اسلام شناسی،

شهادت و قربانی‌ در اسلام(۲)

هاجر قربانی , July 4th, 2021


ایده‌ی شهادت و شهادتِ ایده‌آل که نشات‌گرفته از اعتماد به باورهای فرد است در بیشترِ ادیان به عنوان مظهری از وفاداری و سرسپردگی به خداوند درنظر گرفته می‌شود….


→انسان‌شناسی و فرهنگ