Tag: اسپینوزا

عکس فوری (۲۲۸): جهان به روایتی اسپینوزایی

ناصر فکوهی , April 11th, 2022


نیازی به آن نیست بسیار «اخلاق»باور بود یا مدعی آن تا خود را از گرسنگان ِ شهرت و ثروت متمایز کرد. راز ِ فروتنی ِ ساده‌دوست و لذت‌بخش…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

خوانش ریاضیاتی اخلاق اسپینوزا

, January 8th, 2022


معرفت‌شناسی ریاضی در افلاطون و ارسطو همۀ هنرها و دانش‌هایی که با طبیعت سروکار دارند، در قلمرو پندار واقع می‌شوند و چون پندار معرفت نیست، درنتیجه همۀ دانش‌هایی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۲۵)

زهره روحی , February 3rd, 2021


فاصله گیری از بهشت، به منزله تصوری غایت گرا با توجه به آموزه های اسپینوزاییِ فاصله گیری از اندیشه های غایتگرا ( ۱ ) ، نه تنها به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۱۷)

زهره روحی , December 8th, 2020


«سرکوبِ» عواملِ دیستوپیایی در آرمانشهرها توماس هابز ( ۱۵۸۸ ـ ۱۶۵۱)، فیلسوف معروف انگلیسی، «سانسور و تحریفِ» عقاید و نظرات را از ملزومات سیاسی در ساختار قدرت می‌داند….


→انسان‌شناسی و فرهنگ