Tag: اسکیزوفرنی

جرم اسکیزوفرنی

, October 27th, 2020


بعید است سانی بتواند دوباره کارش را از سر گیرد. او چطور می‌تواند بر هر کارفرمای بالقوه‌ای توضیح دهد که تنها جرمش، جرم اسکیزوفرنی بوده است؟ در کودکی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ