Tag: افغان

گفت و گوی «اعتماد» با ناصر فکوهی مدیر موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ دربارۀ ممانعت از ورود افغان‌ها به بام‌لند

قاسم منصور آل‌کثیر یکی از مجموعه‌های تجاری-تفریحی تهران، ورود شهروندان افغانستانی در ایام نوروز ۱۴۰۲ را ممنوع و علت آن را راحتی شهروندان ایرانی اعلام کرده است. با…

پرونده‌ اینترنتی مدارس خودگردان افغانستانی در ایران

مقدمه: برخورداری از حق تحصیل برای مهاجران افغانستانی در ایران فرازوفرودهای بسیاری داشته است، جریان مدارس خودگردان نیز از دل همین داستان پرپیچ‌وخم بیرون آمده. اگرچه تحصیل برای…