Tag: افلاطون

عقل‌گرایی از یونان باستان تا رنسانس (قبل از دکارت) (۲)

, July 9th, 2022


ترجمه و تألیف از: معصومه شاه‌گردی   دیدگاه برتری عقل دانشی که ما در حیطۀ موضوعی S به‌وسیلۀ شهود و استنتاج به دست آورده یا به‌نحو فطری دارای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن ( قسمت ۱۶)

زهره روحی , August 9th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۱. سقراط و آلن دوباتن؛ دشواری‌های عدم محبوبیت معرفی کوتاه : آلن دوباتن، فیسلوف فرانسوی (۱۹۶۹ـ ) در کتاب تسلی‌بخشی‌های فلسفه، برخی از دشواری‌های…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

نگاهی ضدافلاطونی به زندگی

آرمان شهرکی , October 10th, 2020


نگاهی به فیلم حجم پاییزی Autumn Ball. کارگردان Veiko Õunpuu. محصول استونی. سال ۲۰۰۷. فیلم حجم پاییزی برخاسته از نگاهی ضدِّافلاطونی به زندگی است آنجا که در پس…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

سرشت دو پاره‌ی جهان در تفکر پیشینیان

معراج جمشیدی , July 28th, 2020


بررسی تاریخ تفکر انسان همواره بر ما آشکار خواهد کرد که انسان ها در طول تاریخ چگونه اندیشیده اند و جهان را چگونه یافته اند؟ چه فهمی از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ