Tag: اقتصاد

توسعه‌ انسانی و محبوب الحق

آذر جوادزاده , April 18th, 2021


آمارتیا سن؛ برگردان: آذر جوادزاده تولید ناخالص داخلی یا GDP هرکشور یک شاخص بسیار خام و نارسا برای نشان دادن موفقیت‌های اقتصادی یک ملت به شمار می‌رود که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

پیامبران جدید سرمایه؛ در تلاش برای آشتی با انسانیت

, June 21st, 2020


نیکول اشاف مدرس جامعه‌شناسی و از فعالان مطبوعات سوسیالیستی جهان، کتابی دارد با عنوان «پیامبران جدید سرمایه». این کتاب در ایران توسط رسول قنبری ترجمه و نشر ترجمان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ