Tag: اقوام ایران

آغازی بر آموزش زبان مادری در ایران

, September 29th, 2020


بالاخره پس از فراز و نشیب‌های بسیار بود که سال گذشته عده‌ای از معلمان کُرد مهاباد گرد هم آمده و بخش جانبی‌ای برای کتاب درسی ادبیات فارسی تدوین…


→انسان‌شناسی و فرهنگ