Tag: اندیشیدن

گفتگو و اندیشیدن

ناصر فکوهی , October 20th, 2020


ناصر فکوهی در گفت و گو با فرهیختگان گفت: اندیشیدن و اندیشه و به‌ویژه خلاقیت در اندیشه، بدون گفت‌وگو امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، روشن است که پیامد نبود…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

فقدان متافیزیک در حرکت های اجتماعی

معراج جمشیدی , July 19th, 2020


ما در چه عصری زندگی می کنیم؟ جهان ما چگونه جهانی است؟ آیا در جهان امروز، معنایی برای هستی، قابل تصور است؟ شورش های اجتماعی ما تا چه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ