Tag: انسان اندیشمند

پرونده اینترنتی یووال نوح هراری

زینب رضازاده , September 11th, 2021


مقدمه: یووال نوح هراری (Yuval Noah Harari)  مورخ و نویسنده‌ی سرشناس اسرائیلی است که در چند سال اخیر کتاب‌ها و نظریات او بسیار مورد توجه قرار گرفته است….


→انسان‌شناسی و فرهنگ